Data Calon Asisten Praktikum JBUB Semester Ganjil 2017-2018

WARNING!!!!

SILAHKAN KLIK DISINI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI ASISTEN MATAKULIAH BERIKUT :
 • Embriologi Hewan
 • Kultur Jaringan & Sel Hewan
 • Teknik Identifikasi Tumbuhan
 • Immunologi
 • Mikroteknik

 • NO NAMA NIM SEMESTER PILIHAN
  1 Ginting Dwi Setiawan 155090100111006 V (Lima)
  2 Hary Isnanto 155090101111005 V (Lima)
  3 Yonadyaprilla Nayomi Rumondang 155090107111011 V (Lima)
  4 Kurnia Rahmawati 155090100111010 V (Lima)
  5 Annia Zhafarina Dalilati 155090107111012 V (Lima)
  6 Fatmawati Agustina 155090101111020 V (Lima)
  7 Yogi Adhi Nugroho 155090107111022 V (Lima)
  8 Luthfi Rahma Fitria 155090100111030 V (Lima)
  9 Megan Rouli 155090100111009 V (Lima)
  10 Aulia Normatyas Anindya 155090100111023 V (Lima)
  11 Annora Inggrid P 155090101111047 V (Lima)
  12 Magfirotul aulia rohmah 155090100111016 V (Lima)
  13 Dinda Sherlyndra Hapsari 155090101111002 V (Lima)
  14 Sandriakana 155090101111001 V (Lima)
  15 Nailah Insani Alifiyah 155090100111019 V (Lima)
  16 Nanda Dwi Kristanti 155090100111012 V (Lima)
  17 Lela Aminullah 155090100111029 V (Lima)
  18 Kimberly Geraldine Imanuella 155090100111018 V (Lima)
  19 Aditya Ragil Suharto 155090107111002 V (Lima)
  20 Ufida Aini Afridafaz 155090101111007 V (Lima)
  21 Tri Kurniawati s 155090100111014 V (Lima)
  22 Ayu Tri Agustin 155090101111003 V (Lima)
  23 Jeannifer Bellinda Djoe 155090100111032 V (Lima)
  24 Dea Jolie Chrestella 155090101111029 V (Lima)
  25 Nur Fadhilah Ramadhani 155090101111030 V (Lima)
  26 Agnes Laurenza Mangare 155090100111021 V (Lima)
  27 Naurah Awnez Qonitah 155090107111003 V (Lima)
  28 CONI ANGGIE KURNIASARI 165090101111004 III (Tiga)
  29 Ayu biakhlaqir rossa 165090101111031 III (Tiga)
  30 katon sensades putra wandia 165090101111032 III (Tiga)
  31 Vicky Adam Ubaid Akram 165090101111026 III (Tiga)
  32 Mariza Dinda Rizkyna 155090100111011 V (Lima)
  33 Sefihara Paramitha Sakti 165090101111005 III (Tiga)
  34 Farida Rachmawati 165090100111002 III (Tiga)
  35 Mas Adam Lukman Chaubah 165090107111013 III (Tiga)
  36 Sari Mustika Siallagan 165090101111035 III (Tiga)
  37 Achmad Dadang Burhanuddin 165090101111033 III (Tiga)
  38 Bayu Ardi Putranto 145090107111005 VII (Tujuh)
  39 Krisna Maulid Adi Cahyono 165090101111010 III (Tiga)
  40 M. HERMAWAN WIDYANANDA 165090101111020 III (Tiga)
  41 zyana fithri nur faizah 155090107111020 V (Lima)
  42 Yuli Karsina Br Tarigan 155090101111022 V (Lima)
  43 Azizuddin Muhammad N 165090100111022 III (Tiga)
  44 Kurnilia Dewi Astuti 155090101111046 V (Lima)
  45 Gabriella Chandrakirana Krisnamurti 155090107111001 V (Lima)
  46 Novita Purwatiningtyas 165090107111005 III (Tiga)
  47 Retno Purwaningtyas 145090101111020 VII (Tujuh)
  48 Yovita Citra P 155090107111004 V (Lima)
  49 Sayyidatul Awalia Nuzula 145090100111008 VII (Tujuh)
  50 Siti Murfizyah 145090101111011 VII (Tujuh)
  51 Meylinda Kurniawati 145090100111004 VII (Tujuh)
  52 Pande Putu Christine Putri Purnami 155090101111028 V (Lima)
  53 Wirdatun Nafisah 155090100111002 V (Lima)
  54 Widiana yunanda rizky 155090101111019 V (Lima)
  55 Nurlissa Aprilliani 155090100111020 V (Lima)
  56 Muhammad Farisan Auzan 155090107111018 V (Lima)
  57 Muhammad Dwi Prasetyo Putro 155090100111033 V (Lima)
  58 Satria Wira Bagaskara 145090101111009 VII (Tujuh)
  59 Naufal Ilham Hadi Wijaya 155090100111017 V (Lima)
  60 Fatiha Kamilah 155090101111023 V (Lima)
  61 Anisa Firmandanur Sinta 145090101111015 VII (Tujuh)
  62 Trecy Ivani 145090101111016 VII (Tujuh)
  63 Ilmiyatus Safitri Devi 155090107111005 V (Lima)
  64 Hazna Noor Meidinna 155090107111008 V (Lima)
  65 Citra Sefrilla Ramadhani 155090101111037 V (Lima)
  66 Fitriya Ramadhani 145090100111007 VII (Tujuh)
  67 Ananti Wulan Wardhani 155090107111019 V (Lima)
  68 Wahyuningyan Arini 145090101111014 VII (Tujuh)
  69 Ayu Zahrotul Fuadati 145090107111009 VII (Tujuh)
  70 Radityo Ari Nugroho 145090100111022 VII (Tujuh)
  71 Wahyu Isnia Adharini 145090100111002 VII (Tujuh)
  72 Ruri Vivian Nilamsari 145090107111003 VII (Tujuh)
  73 Kartika Prabasari 145090100111003 VII (Tujuh)
  74 Laksmita Tristy Oktaviani 145090101111030 VII (Tujuh)
  75 Rr. Intan Kartikasari 145090101111007 VII (Tujuh)
  76 Madinatul Khujjah 145090101111031 VII (Tujuh)
  77 Aby Latifa Rochma 145090100111014 VII (Tujuh)
  78 Hani Khairina 145090101111028 VII (Tujuh)
  79 Wiaam Raniah Salsabila 145090101111022 VII (Tujuh)
  80 Eka Noviya Fuzianingsih 145090101111013 VII (Tujuh)
  81 Meyla Restia Diana 145090101111026 VII (Tujuh)
  82 Devita Ratnasari 145090107111012 VII (Tujuh)
  83 Dhaniar chairunniza 145090107111026 VII (Tujuh)
  84 Feri Eko Hermanto 145090100111001 VII (Tujuh)
  85 Kurrotul uyun 145090107111023 VII (Tujuh)
  86 Faradisa Noviani R 145090100111017 VII (Tujuh)
  87 Qurrotul A'yun Sandi 145090107111028 VII (Tujuh)
  88 A.M Larasati Sekar Mentari 145090101111019 VII (Tujuh)
  89 Shima Ramadani 155090101111031 V (Lima)
  90 INDAH NUR CHOMSY 145090100111021 VII (Tujuh)
  91 CHASAN MIRZA WIBISONO 155090107111010 V (Lima)
  92 CHASAN MIRZA WIBISONO 1550909107111010 V (Lima)
  93 Ika Rizky Sekarwangi 145090101111029 VII (Tujuh)
  94 Nofa Purwaningsih 145090101111003 VII (Tujuh)
  95 Oky Anugerah Iriananda Polii 125090107111012 IX (Sembilan)
  96 Satria Cahya Febriansyah 165090101111027 III (Tiga)
  97 Geraldo Johan Febrijanto 145090101111021 VII (Tujuh)
  98 Muhammad Yusuf 0710910026 IX
  99 Diki Rizzal Fauzi 145090107111015 VII (Tujuh)
  100 Suhadi Syamsuddin 145090107111020 VII (Tujuh)
  101 Nur Rahmatullah 145090101111017 VII (Tujuh)
  102 SITI RODIYAH 145090101111004 VII (Tujuh)
  103 Mochammad Imam Fauzi 145090107111027 VII (Tujuh)
  104 Dicky Candra Pranata 145090107111010 VII (Tujuh)
  105 DIAN CAHYA RINI 125090100111002 IX (Sembilan)
  106 DEWI KRISDIYANTI 145090107111004 VII (Tujuh)
  107 Sony Harnanta Pratama 145090107111022 VII (Tujuh)
  108 Arbaul Fauziah (S2) 156090100111001 IX (Sembilan)
  109 FA'URINDA RIAM PRABU NERY 145090100111015 VII (Tujuh)
  110 AYU DESI ARTHA 145090107111024 VII (Tujuh)
  111 Adelia Riezka Rahim 135090101111028 IX (Sembilan)
  112 Intan Nilatus S 135090100111008 IX (Sembilan)
  113 Mulya Dwi Wahyuningsih 135090101111018 IX (Sembilan)
  114 Melati Fitriana 135090101111031 IX (Sembilan)
  115 NOVIANA DWI LESTARI 125090107111013 IX (Sembilan)
  116 Sapti Puspitarini 125090100111035 IX (Sembilan)
  117 Ivakhul Anzila 176090100111003 IX (Sembilan)
  118 NOVY KURNIA RIKARDO 166090100111011 III (Tiga)
  119 Atika H Rahasta 135090107111002 IX (Sembilan)
  120 AHMAD MUAMMAR KADAFI 166090100111016 III (Tiga)
  121 Nurul Hikmah 135090100111014 IX (Sembilan)
  122 Yuyun Ika Christina 146090112141002 IX (Sembilan)
  123 Liza Choirun Nisa 166090100111003 III (Tiga)
  NO NAMA NIM SEMESTER PILIHAN