TENAGA KEPENDIDIKAN JURUSAN BIOLOGI


No.
Nama
NIP/NIK
Gol
Pendidikan
Jabatan
1. Ida Paloepi, S.T.
196809111995122001
III/b S-1 Pengelola Data Akademik
2. Kasmin
196401031986031003
III/b SLTA Pramu Lab. Pendidikan
3. Djoema'ali, S.E
196807261995011001
III/a S-1 Pengelola Data Akademik
4. Ahmad Arifin
196509031986031002
II/d SLTA Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Lanjutan
5. Setiyawati, S.Si.
197309252001122001
II/c S-1 Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Lanjutan
6. Eka Ernawati
197708242007012002
II/b SLTA Pengelola Program Pendidikan
7. Ismail Marjuki
196911152009101002
II/b SLTA Pramu Sarana Pendidikan
8. Dra. Nanik Dwi Rahayu
196511152007012001
II/b S-1 Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Pemula
9. Kusnu
196706292007011001
II/b SLTA Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Pemula
10. Sugiono
197509082007011002
I/d SLTA Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Pemula
11. Harmaji
196904042007011001
I/d SLTA Pranata Lab. Pendidikan Pelaksana Pemula
12. Purnomo, S.Si
88122509210665
S-1
-
13. Husnin Kholidah, S.Kom
2012058906212001
S-1
-